English Below

  • uszkodzenia mechaniczne jamy ustnej 
  • przenoszenie zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi, bakteriami i grzybami 
  • przenoszenie wirusa HPV i innych chorób wenerycznych 
  • nowotwory jamy ustnej 
  • zablokowanie żuchwy spowodowane podwichnięciem stawu skroniowo-żuchwowego

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Health effects of oral sex that a dentist can tell you about?
– mechanical damage to the oral cavity
– transmission of infections with pathogenic microorganisms, bacteria and fungi
– transmission of HPV and other venereal diseases
– oral cancer
– locking of the jaw caused by subluxation of the temporomandibular joint

#rzeszow #arsdent