English Below

Po długoletnich badaniach pacjentów chorych na Alzheimera naukowcy odkryli obecność w tkance mózgowej, płynie rdzeniowym i ślinie bakterii Porphyromonas gingivalis odpowiedzialne za przewlekłą chorobę dziąseł. #stomatologiarzerzow

Dowody zebrane podczas badań wykazujące związek pomiędzy chorobami dziąseł, a demencją dają dużą nadzieję na nowy sposób walki z chorobą. #rzeszow

Niezaangażowani w badaniach naukowcy stwierdzili, że nie jest znana dokładna rola bakterii w rozwoju choroby Alzheimera i czy podatność na infekcje mózgowe u pacjentów nie jest przyczyną choroby dziąseł, a produktem ubocznym. #implantyrzeszow

Pomimo wszystko należy pamiętać, że zdrowie jamy ustnej powinno być priorytetem dla każdego z Nas, a w szczególności dla osób starszych. #arsdent

Dbaj od najmłodszych lat o zdrową jamę ustną co pół roku wykonuj higienizację i wizyty kontrolne u stomatologa. #chorobadziaselrzeszow

#rzeszow #arsdent #stomatologia #chorobadziaselrzeszow #implantyrzeszow

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Gum disease and Alzheimer’s

After many years of research on Alzheimer’s patients, scientists discovered the presence of Porphyromonas gingivalis bacteria in brain tissue, spinal fluid and saliva, responsible for chronic gum disease. #dentistryrzerzow

Research evidence showing the link between gum disease and dementia offers great hope for a new way to fight the disease. #rzeszow

Scientists not involved in the study said it was not known the exact role of bacteria in the development of Alzheimer’s disease and whether patients’ susceptibility to brain infections was a cause of gum disease, but a byproduct. #implantsrzeszow

Despite everything, it should be remembered that oral health should be a priority for each of us, especially the elderly. #arsdent

Take care of your oral cavity from an early age by performing hygiene and check-ups at the dentist every six months. #sicknessdziaselrzeszow

#rzeszow #arsdent #dentistry #chorobadziaselrzeszow #implantsrzeszow