English Below

Tomografia komputerowa to metoda diagnostyki 3D pozwalająca uzyskać bardzo dokładny trójwymiarowy obraz tkanek i uzębienia. Badanie jest zupełnie bezpieczne, a dzięki niemu lekarz już po kilku minutach jest w stanie znaleźć np. przyczynę bólu zęba, ilość kanałów, rozmieszczenie tkanek, a także jakość poprzedniego leczenia. Zawarte w tym badaniu informacje są przepustką do bezbłędnej diagnozy i wyboru optymalnej metody leczenia. #tomografiarzeszow #wykonanietomografii

Tomografia komputerowa jest niezbędnym badaniem do przeprowadzenia leczenia implantologicznego, ale również usunięcia ósemek czy leczenia kanałowego. #stomatologrzeszow #koszttomografii

#tomografiarzeszow #stomatologrzeszow #pantomogramrzeszow #cefalometriarzeszow #arsdent

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Computed tomography is a 3D diagnostic method that allows you to obtain a very accurate three-dimensional image of tissues and teeth. The examination is completely safe, and thanks to it, after just a few minutes, the doctor is able to find, for example, the cause of toothache, the number of canals, the location of tissues, and the quality of previous treatment. The information contained in this study is a gateway to an error-free diagnosis and selection of the optimal treatment method. #tomographyrzeszow

Computed tomography is a necessary examination to carry out implantological treatment, but also to remove wisdom teeth or root canal treatment. #dentistrzeszow

#tomographyrzeszow #dentistrzeszow #pantomogramrzeszow #cephalometriarzeszow #arsdent