English Below

W ArsDent oferujemy cyfrową diagnostykę przy pomocy najnowocześniejszego aparatu Vatech, dzięki któremu możemy wykonać:

  • zdjęcie pantomograficzne (2D)
  • tomografię komputerową (3D)
  • zdjęcie obrazowe wewnątrzustne (RTG)

Dawka promieniowania w tym urządzeniu została zmniejszona o 50% w porównaniu do innych urządzeń, dlatego aparatura jest zupełnie bezpieczna nawet dla dzieci. Dla porównania dawka promieniowania podczas badania jest identyczna co 1 godzina lotu samolotem. #tomografiarzeszow #wykonanietomografii #koszttomografii

#tomografiarzeszow #stomatologrzeszow #pantomogramrzeszow #cefalometriarzeszow #arsdent

_________________________________________________________________________________________________________________________________

At ArsDent, we offer digital diagnostics using the latest Vatech device, thanks to which we can perform:

  • panoramic photo (2D)
  • computed tomography (3D)
  • intraoral imaging (X-ray)

The radiation dose in this device has been reduced by 50% compared to other devices, so the equipment is completely safe even for children. For comparison, the radiation dose during the examination is identical to every 1 hour of flight.

#tomographyrzeszow #dentistrzeszow #pantomogramrzeszow #cephalometriarzeszow #arsdent