English Below

Hasła reklamowe, którymi jesteśmy bombardowani z każdej strony mogą kusić niską,  atrakcyjną ceną. Lecz czy w przypadku implantów powinniśmy oszczędzać ? #implant

Taniej nie zawsze idzie w parze z lepszym produktem, a na swoim uśmiechu nie powinniśmy na pewno oszczędzać. Swoją drogę po piękny uśmiech powinniśmy w pierwszej kolejności rozpocząć od konsultacji ze specjalistą w dziedzinie implantologii z długoletnim doświadczeniem. #cenaimplantu

Dlaczego jest to tak istotne? Często tańsze implanty mogą stanowić zamienniki z dużo gorszego materiału i niskiej jakości. Konsekwencją tej sytuacji są problemy ze zdrowiem (podnosić ryzyko zakażeń, osłabienie gojenia, problem z dopasowaniem części protetycznej). #cena

Cena implantu wynika z jakości materiału z jakiego został wykonany, gwarantując Nam w ten sposób odzyskanie pięknego uśmiechu. #uśmiech

#stomatolog #dentystarzeszow #usmiech #wizytakontrolna #implanty

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Is it worth saving on implants? Is it worth investing in premium Swiss implants?

Advertising slogans that bombard us from every direction may tempt us with a low, attractive price. But should we save money when it comes to implants? #implant

Cheaper doesn’t always mean a better product, and we certainly shouldn’t skimp on our smile. We should first start our path to a beautiful smile by consulting a specialist in the field of implantology with many years of experience. #implantprice

Why is this so important? Often, cheaper implants can be substitutes made of much worse material and of low quality. The consequences of this situation are health problems (increased risk of infections, weakened healing, problems with fitting the prosthetic part). #price

The price of the implant results from the quality of the material from which it is made, thus guaranteeing us regaining a beautiful smile. #smile

dentist #dentiststarzeszow #smile #control visit #implants