English Below

Ta miękka, żółta warstwa obecna na zębach zawiera bakterie (dobre i złe). BIOFILM rozrasta się każdego dnia. Bakterie tam obecne rozwijają się i odżywiają pokarmem, który spożywamy m.in. cukrem. Jama ustna i rozrastający się BIOFILM  jest idealnym punktem wyjścia bakterii do organizmu.  #pieknyusmiech

Jak temu zaradzić? 

  • usuwać BIOFILM w domu podczas mycia zębów przynajmniej 2x dziennie
  • korzystać z profesjonalnego zabiegu higienizacji co 6 miesięcy

Dzięki protokołowi GBT usuwa się 100% BIOFILMU.Nie tylko zdrowie zębów i dziąseł jest zagrożone, ale również zdrowie ogólne. #higienajamyustnej

#stomatolog #dentystarzeszow #usmiech #higienizacja #wizytakontrolna #guidedbiofilmtherapy

_________________________________________________________________________________________________________________________________

How to check if BIOFILM is deposited on your teeth?

This soft, yellow layer present on the teeth contains bacteria (good and bad). BIOFILM is growing every day. The bacteria present there develop and feed on the food we eat, including: sugar. The oral cavity and the growing BIOFILM are the ideal entry point for bacteria into the body. #beautiful smile

How to deal with this?

  • remove BIOFILM at home while brushing your teeth at least twice a day
  • use a professional hygiene treatment every 6 months

Thanks to the GBT protocol, 100% of BIOFIL is removed. Not only the health of teeth and gums is at risk, but also general health. #oralhygiene

#dentist #dentiststarzeszow #smile #hygienization #control visit #guidedbiofilmtherapy