English Below

  1. Higienizacja co pół roku pozwala nam utrzymać nasze zęby i dziąsła w pełnym zdrowiu. Nawet jeśli dbamy o higienę jamy ustnej na co dzień, usunięcie płytki nazębnej i kamienia w całości jest bardzo ciężkie. Regularne wizyty u stomatologa i higienistki pozwalają na profesjonalne usunięcie osadu, zapobiegają powstawaniu próchnicy i chorób dziąseł. #stomatolog
  1. Mamy możliwość wczesnego wykrycia ewentualnych problemów stomatologicznych. Podczas wizyty stomatolog przeprowadza dokładne badanie jamy ustnej, kontroluje stan zębów, dziąseł, języka i błony śluzowej. Dzięki temu możemy uniknąć problemów w przyszłości, a wcześniejsze wykrycie choroby czy ubytku pozwala szybko zareagować i rozpocząć leczenie. #rzeszow
  1. Radość ze świeżego i pięknego uśmiechu. Usunięcie płytki i kamienia nazębnego eliminuje bakterie, które przyczyniają się do nieprzyjemnego zapachu z ust. Ponadto, przebarwienia powstałe na skutek spożywania kawy, herbaty, papierosów czy innych barwiących substancji zostaje usunięty. #higienizacja

Profesjonalny zabieg higienizacji co 6 miesięcy jest doskonałym sposobem na utrzymanie zdrowia ogólnego. Regularne wizyty u dentysty pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej i w razie potrzeby podjęcia odpowiednich działań. Zachęcamy Was wszystkich do regularnych wizyt u dentysty i dbania o higienę jamy ustnej. #pieknyusmiech

#stomatolog #dentystarzeszow #usmiech #higienizacja #wizytakontrolna

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Why is it worth performing regular hygienization every 6 months? #hygienizationrzeszow

  1. Hygienization every six months allows us to keep our teeth and gums in full health. Even if we take care of oral hygiene on a daily basis, removing plaque and calculus in its entirety is very difficult. Regular visits to the dentist and hygienist allow for professional removal of plaque, prevent tooth decay and gum disease. #dentist
  2. We are able to detect any dental problems early. During the visit, the dentist conducts a thorough examination of the oral cavity, checks the condition of the teeth, gums, tongue and mucous membrane. Thanks to this, we can avoid problems in the future, and early detection of the disease or loss allows us to react quickly and start treatment. #rzeszow
  3. The joy of a fresh and beautiful smile. Removing plaque and tartar eliminates the bacteria that contribute to bad breath. In addition, discoloration resulting from the consumption of coffee, tea, cigarettes or other coloring substances is removed. #hygienization

A professional hygienization treatment every 6 months is a great way to maintain general health. Regular visits to the dentist allow you to monitor your oral health and take appropriate action if necessary. We encourage you all to visit your dentist regularly and take care of your oral hygiene. #beautifulsmile

#dentist #dentystarzeszow #smile #hygienization #checkup visit