English Below

Niedługo czas odpoczynku i na pewno nikt nie wyobraża sobie wakacji z bólem zęba, który może pokrzyżować wszystkie plany. Jeśli planujesz w najbliższym czasie podróż za granicę, warto wybrać się na wizytę kontrolną do swojego stomatologa i uzupełnić ubytki próchnicze. Dlaczego jest to tak ważne ? Z prostego powodu – kosztów. Wizyta u dentysty za granicą może okaza się bardziej kosztowna niż cały wakacyjny wyjazd. #samolot

Jeśli wybierasz się za granicę, pamiętaj o karcie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Zapewni ona bezpłatne leczenie lub zwrot części kosztów w krajach europejskich. Zła wiadomośc niestety jest taka, że nie obowiązuje ona we wszystkich krajach UE np. w Hiszpanii, czy we Włoszech za wizytę u stomatologa trzeba zapłacić samemu. #rzeszow

Nie tylko wysokie koszty za leczenie mogą nas skłonić do wizyty kontrolnej. Warto pamiętać, że nawet lekko zepsuty ząb może spowodować duże problemy bólowe. A jak wiadomo wakacje to czas relaksu, a nie strachu przed gigantycznym rachunkiem za dentystę. #wakacjebezbolu

Lecisz na wakacje za granice ? Jesteś Naszym pacjentem ? A może chcesz nim zostać ? Zadzwoń już dzisiaj i umów się na wizytę. #stomatologwwakacje

#rzeszow #stomatolog #dentysta #implant #samolot #lot #bramki #ból #kiedylecieć #wakacje

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Holidays, travel, rest and…. toothache?

It’s time to rest soon and no one can imagine a holiday with a toothache that can thwart all plans. If you are planning a trip abroad in the near future, it is worth going to your dentist for a check-up and filling cavities. Why is it so important? For a simple reason – cost. A visit to the dentist abroad may turn out to be more expensive than the entire holiday trip.

If you are going abroad, remember about the EHIC (European Health Insurance Card). It will provide free treatment or partial reimbursement in European countries. The bad news, unfortunately, is that it does not apply in all EU countries, e.g. in Spain or Italy, you have to pay for a visit to the dentist yourself.

Not only the high cost of treatment may lead us to a check-up visit. It is worth remembering that even a slightly decayed tooth can cause serious pain problems. And as you know, holidays are a time of relaxation, not fear of a gigantic dentist bill.

Are you going on holiday abroad? Are you our patient? Or maybe you want to become one? Call today and make an appointment.

#rzeszow #dentist #dentist #implant #plane #flight #goals #pain #when to fly #holidays