English Below

W naszym gabinecie stomatologicznym stawiamy na wysoką jakość, od lat pracujemy na szwajcarskich implantach klasy Premium, które ze względu na swoją niezawodność są wykorzystywane we wszystkich krajach świata i w Rzeszowie 🙂 Szwajcarska firma dzięki opracowanym technologiom implantów INICELL skraca czas leczenia nawet do 3 tygodni od zabiegu do obciążenia. Technologie zastosowane w tym rodzaju implantów pozwalają zwiększyć przewidywalność podczas leczenia, jak również stabilność w procesie gojenia. 

Stawiamy na długotrwałe, przewidywalne i powtarzalne procedury lecznicze.

Dbamy o naszych pacjentów, dlatego stawiamy na implanty klasy Premium w Rzeszowie. 

#implanty #implant #rzeszow #rzeszowimplanty

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Precision to measure Swiss premium class implants

In our dental office, we focus on high quality, for years we have been working on Swiss premium class implants, which, due to their reliability, are used in all countries of the world and in Rzeszów 🙂 The Swiss company, thanks to the developed technologies of INICELL implants, shortens the treatment time up to 3 weeks from the procedure to loads. The technologies used in this type of implants allow to increase predictability during treatment as well as stability in the healing process.

We focus on long-term, predictable and repeatable treatment procedures.

We care about our patients, which is why we focus on Premium class implants in Rzeszów.

#implants #implant #rzeszow #rzeszowimplants