English Below

Implant, wykonany z tytanu – materiału biokompatybilnego – traktowanego przez nasz organizm jak własną kość, ma kształt kilkumilimetrowego stożka. Wykorzystywany jest do zastąpienia utraconego korzenia zęba, poprzez umieszczenie go w kości szczęki.

Implant pełni więc funkcję podpory dla pracy protetycznej, która ma zostać zamocowana : proteza , korona, lub most. Co ważne! Implant wraz z pracą protetyczną pozwala na przywrócenie całkowitej funkcjonalności naszej jamy ustnej.

Dzięki temu utrata zęba nie jest jednoznaczna z utratą komfortu.

#Implanty #Rzeszów #stomatolog #arsdent

_________________________________________________________________________________________________________________________________

What does a dental implant look like and why do we use it?

The implant, made of titanium – a biocompatible material – treated by our body as its own bone, has the shape of a few-millimeter cone. It is used to replace a lost tooth root by placing it in the jawbone.

The implant therefore serves as a support for the prosthetic work to be attached: a prosthesis, crown or bridge. What is important! The implant together with the prosthetic work allows you to restore the full functionality of our oral cavity.

Thanks to this, the loss of a tooth is not synonymous with a loss of comfort.

#implants #Rzeszów #dentist #arsdent