English Below

Lepszy stan zdrowia jamy ustnej – wszczepienie implantów nie wymaga szlifowania sąsiednich zębów, pozostawiając je nienaruszone.

Wygoda – w przeciwieństwie do ruchomych protez nie wymagają klejów, które by je trzymały

Pojedyncze implanty umożliwiają też łatwiejszy dostęp do przestrzeni międzyzębowych, co pozwala utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej.

Zalety implantów zębowych Rzeszów

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Advantages of dental implants

Better oral health – implant placement does not require grinding of adjacent teeth, leaving them intact.

Convenience – unlike removable dentures, they do not require adhesives to hold them

Single implants also allow easier access to interdental spaces, which helps maintain proper oral hygiene.

Advantages of dental implants Rzeszów

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth