English Below

Komfort i trwałość prac protetycznych podczas jedzenia to kolejny z często poruszających tematów przez naszych pacjentów. I ponownie możemy Państwa uspokoić pisząc o swobodzie w jedzeniu. Konstrukcja implantów jest odwzorowaniem naturalnej budowy zęba. Implanty Rzeszów połączone są na stałe z kością.

Dlatego protetyczna budowa zębów pozwala na spożywanie dowolnych produktów, także tych twardych. Nie muszą się Państwo obawiać, że „nowe uzębienie” wypadnie bądź przemieści się.

Implanty Rzeszów

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby #jedzenie

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Implants and food

The comfort and durability of prosthetic works while eating is another topic that our patients often raise. And again, we can reassure you by writing about freedom in eating. The construction of implants is a reproduction of the natural structure of the tooth. Rzeszów implants are permanently connected to the bone.

Therefore, the prosthetic structure of teeth allows you to eat any food, including hard ones. You do not have to worry that the „new teeth” will fall out or move.

Implants Rzeszow

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth #food