English Below

Wszelkie prace protetyczne wykonane na implantach kopiują naturalny wygląd zębów .Dlatego nie muszą się Państwo martwić o estetykę wykonanych prac.

Nasze prace wykonujemy z porcelany w dobranym indywidualnie kolorze, który zazwyczaj dopasowany jest do barwy pozostałych zębów.

Dlaczego zazwyczaj? W przypadku prac obejmujących większość bądź całość jamy ustnej można zdecydować się na dowolny odcień bieli i osiągnąć wymarzony biały uśmiech! W przypadku mniejszego obszaru warto skonsultować się z nami w sprawie wybielania zębów. Należy jednak pamiętać że taka decyzja musi zostać podjęta przed rozpoczęciem pracy protetycznej.

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Can you see the difference between a crown, bridge or denture mounted on implants and natural teeth?

All prosthetic works made on implants copy the natural appearance of teeth. Therefore, you do not have to worry about the aesthetics of the work done.

Our works are made of porcelain in an individually selected color, which is usually matched to the color of the other teeth.

Why usually? In the case of works covering most or all of the mouth, you can choose any shade of white and achieve your dream white smile! For a smaller area, it is worth consulting with us about teeth whitening. However, it should be remembered that such a decision must be made before starting prosthetic work.

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth