English Below

Kamień nazębny to utwardzone bakterie, które gromadzą się w naszej jamie ustnej.

Nieusuwany jest przyczyną szeregu schorzeń jamy ustnej.

Dzisiejsza stomatologia oferuje szereg zabiegów skutecznie przeciwdziałających temu problemowi: pierwszy z nich to skaling, który polega na usuwaniu ultradźwiękami nagromadzonego kamienia.

Rekomenduje się wykonywać ten zabieg raz na pól roku.

Kolejnym problemem pacjentów jest osad nazębny.

Dotyczy on głównie spożywających kawę, herbatę lub palaczy tytoniu.

Z pomocą przychodzi zabieg piaskowania – można go również wykonywać co trzy miesiące , najlepiej razem ze skalingiem.

Kończącym zabiegiem procesu higienizacji jamy ustnej jest fluoryzacja.

Zabiegowi fluoryzacji poleca się poddawać co trzy lub sześć miesięcy.

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

How often should oral hygiene be performed?

Tartar is hardened bacteria that accumulate in our mouth.

If not removed, it is the cause of a number of diseases of the oral cavity.

Today’s dentistry offers a number of treatments that effectively counteract this problem: the first one is scaling, which consists in removing the accumulated calculus with ultrasound.

It is recommended to perform this treatment once every six months.

Another problem of patients is dental plaque.

It mainly affects coffee, tea and tobacco smokers.

The sandblasting treatment comes in handy – it can also be performed every three months, preferably together with scaling.

The final treatment of the oral hygiene process is fluoridation.

Fluoridation treatment is recommended every three or six months.

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth