English Below

Wszystkim osobom zalecamy wizyty kontrolne co pół roku, w celu oczyszczenia zębów. Standardowe zabiegi domowe nie pozwalają na całkowite usunięcie bakterii, które wywołują problemy zdrowotne uzębienia.

Wiedząc jednak , że obok wizyty bardzo ważna jest codzienna higiena regularnie przypominamy naszym pacjentom o codziennym myciu zębów oraz co bardzo ważne, nitkowaniu!

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

A guarantee of a healthy mouth?

We recommend that all people have check-ups every six months to clean their teeth. Standard home treatments do not allow for the complete removal of bacteria that cause dental health problems.

Knowing, however, that apart from the visit, daily hygiene is very important, we regularly remind our patients to brush their teeth every day and, what is very important, to floss!

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth