English Below

Lepsza estetyka – implanty zachowują się i wyglądają jak naturalne zęby. Dzięki swojej konstrukcji są one na stałe połączone z kością.

Lepsza wymowa i fonetyka – seplenienie i niewyraźna mowa to częste problemy osób posiadających luźne protezy. Implanty pozwalają na swobodną rozmowę bez obawy o ruchomą protezę.

Łatwiejsze jedzenie – implanty funkcjonują tak, jak Twoje własne zęby, pozwalają na jedzenie ulubionych posiłków bez bólu. Brak jednego zęba to aż 11% mniej powierzchni zwarciowej.

Zalety implantów zębowych Rzeszów

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Advantages of dental implants

Better aesthetics – implants behave and look like natural teeth. Thanks to their construction, they are permanently connected to the bone.

Better pronunciation and phonetics – lisping and slurred speech are common problems for people with loose dentures. Implants allow you to talk freely without worrying about the movable prosthesis.

Easier eating – implants function like your own teeth, allowing you to eat your favorite meals without pain. Missing one tooth means as much as 11% less occlusal area.

Advantages of dental implants Rzeszów

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth