English Below

Brokuły są najlepszym źródłem koenzymu Q 1, który wpływa na procesy energetyczne w organizmie.

Zwiększa on odporność, wpływa na kondycję przyzębia i chroni dziąsła przed drobnoustrojami powodującymi groźną chorobę – paradontozę, na którą według szacunków może cierpieć nawet 70% osób w podeszłym wieku.

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Broccoli contains substances that protect against periodontitis

Broccoli is the best source of coenzyme Q 1, which affects the energy processes in the body.

It increases immunity, affects the condition of the periodontium and protects the gums against microorganisms that cause a dangerous disease – periodontitis, which, according to estimates, may affect up to 70% of elderly people.

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth