Dbając o zdrowie Moich pacjentów, oraz realizując swoje pasję, ciągle podnoszę swoje kwalifikację. Przez ostatnie kilka dni szkoliłem się w Soft Tissue Institute by poszerzać umiejętności z zakresu algorytmów implantacji natychmiastowej . Z genialnym wykładowcą, dr Michałem Szczutkowskim @dr_walewski

Dbając o zdrowie Moich pacjentów, oraz realizując swoje pasję, ciągle podnoszę swoje kwalifikację.

Przez ostatnie kilka dni szkoliłem się w  Soft Tissue Institute   by poszerzać umiejętności z zakresu algorytmów implantacji natychmiastowej . Z genialnym wykładowcą,  dr Michałem Szczutkowskim