English Below

Precyzyjne zaplanowanie przebiegu zabiegu implantologicznego jest możliwe dzięki nawigacji komputerowej. Już od 5 lat każdy implant jest wszczepiany w ArsDent w oparciu o rewolucyjny system nawigowanej implantacji. #złamanyząb

Dzięki tej nowoczesnej metodzie zwiększamy precyzję zabiegu oraz skracamy czas gojenia. #natychmiastowaimplantacja

Nawigacja ułatwia wszczepienie implantu pojedynczego lub kilku, a także odbudowę korony przy pojedynczym braku lub całego łuku zębowego. #wybityząb #wybityząbrzeszów

Precyzja, skuteczność, mała inwazyjność to cechy na wagę złota w chirurgii. #wstawienieębarzeszów

Gwarancja bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, jest dla Nas najważniejsza. #wstawienieimplanturzeszów

#złamanyząb #natychmiastowaimplantacja #wybityząbrzeszów #wstawieniezębarzeszów #wtsaienieimplanturzeszów

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Computer navigation 

Precise planning of the implant procedure is possible thanks to computer navigation. For 5 years, each implant has been implanted at ArsDent based on a revolutionary system of guided implantation. #broken tooth

Thanks to this modern method, we increase the precision of the treatment and shorten the healing time. #immediate implantation

Navigation facilitates the placement of a single or several implants, as well as the reconstruction of the crown in the case of a single missing tooth or the entire dental arch. #knockedtooth #knockedoutbrzeszów

Precision, effectiveness, low invasiveness are features that are worth their weight in gold in surgery. #insertębarzeszów

The guarantee of patient safety and comfort is the most important thing for us. #insertingimplanturzeszów

#brokentooth #immediateimplantation #wybityzabrzeszów #insertingtootharzeszów #wtsaienieimplanturzeszów