English Below

Jak już mogli Państwo wcześniej przeczytać implanty mocowane są na stałe w jamie ustnej, dzięki czemu dają pełny komfort i wygodę, osiągane przy naturalnych zębach stałych. Inaczej jest w przypadku protezy, tzw. ruchomych, które wymagają od nas użycia specjalnego kleju. Jednak o trwałość implantów nie muszą się Państwo bać.

Brak naturalnego uzębienia bądź jego części nie zwalnia nas jednak z regularnych wizyt kontrolnych oraz dbania o czystość zarówno stałych zębów, jak i protez! Pamiętajmy wiec o tym, by stosować się do wszelkich zaleceń naszych Stomatologów w Rzeszowie!

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

How is the durability of implants and dentures and do you need to take care of them?

As you could read earlier, implants are permanently fixed in the mouth, thanks to which they provide full comfort and convenience, achieved with natural permanent teeth. In the case of a prosthesis, the so-called movable, which require us to use special glue. However, you do not have to worry about the durability of the implants.

However, the lack of natural teeth or parts of them does not relieve us from regular check-ups and taking care of the cleanliness of both permanent teeth and dentures! So let’s remember to follow all the recommendations of our dentists in Rzeszów!

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth