English Below

Częstymi przyczynami wady wymowy są braki w uzębieniu.

Prawidłowo wykonane i osadzone na implantach protezy nie stanowią więc uzasadnienia dla problemów z mową.

Warto w tym miejscu zaznaczyć jak ważne jest precyzyjne i spokojne dopasowanie protezy.

Dlatego zależy nam , by decydując się na współpracę mieli Państwo dobre nastawienie i informowali nas o wszelkich odczuciach niedogodnościach , a my zrobimy wszystko, by wyszli Państwo od nas zadowoleni!

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Does a prosthesis cause a speech impediment?

Missing teeth are common causes of speech impediments.

Properly made and implanted dentures do not justify speech problems.

It is worth noting here how important it is to fit the prosthesis precisely and calmly.

That is why we want you to have a good attitude when deciding to cooperate and inform us about any inconveniences you feel, and we will do everything to make you happy!

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth